Home(Il)legaal?Actie!!!lEen gewone dagNoodkretenDe Vicieuze CirkelVuurdoopE-mail

Actie Festival Mundial was een succes!
De actie tijdens het slotweekend van Festival Mundial was een succes. We denken dat we een aantal mensen bewust hebben gemaakt van het feit dat er in Nederland onschuldige mensen in vreemdelingenbewaring zitten. En we hebben maar liefst 1600 ondertekende actiekaarten opgehaald. Maar: de actie gaat nog door tot het einde van dit jaar, waarna we de kaarten (ondersteund door de pers) gaan aanbieden aan de verantwoordelijke politici in Den Haag.

Actiekaarten bestellen
Daarom willen wij voor die tijd nog zoveel mogelijk actiekaarten over Nederland verspreiden. Wilt u kaarten bestellen voor uw organisatie, stichting of anderszins, dan kunt u mailen via deze site, of bellen met de Vuurdoop. Bestel nu actiekaarten!

De actie steunen per E-mail
Als u onze actie wilt ondersteunen en u heeft geen actiekaarten, dan kunt u ook per E-mail reageren.

Kopieer onderstaande tekst (door deze te activeren en de toetsen CTRL en C tegelijk in te drukken), klik bovenaan op E-mail, en plak de tekst in het tekstvenster (door de toetsen CTRL en V tegelijk in te drukken). Onderteken met uw naam en woonplaats, en verstuur de mail.

"Uitgeprocedeerde asielzoekers en buitenlanders zonder verblijfspapieren worden in Nederland opgesloten in de gevangenis in afwachting van hun uitzetting. Voor onbepaalde tijd worden deze mensen onderworpen aan het gevangenisregime alsof het criminelen zijn.
Wij zijn van mening dat het opsluitingsbeleid van de Nederlandse regering Ôindruist tegen de normen en waarden van onze samenlevingÕ. Wij willen niet langer de andere kant op kijken; wij willen de verantwoordelijke politici laten weten dat opsluiten te ver gaat:
Stop opsluiting vreemdelingen!


Deelt u onze mening, steun dan onze actie.

Ja, ook ik vind dat opsluiting van vreemdelingen te ver gaat.

Naam:........
Woonplaats:........"

De maandelijkse wake bij de Willem II
De Vuurdoop protesteert al sinds de voormalige Willem II kazerne werd ingericht als huis van bewaring, tegen de opsluiting van vreemdelingen. Dat was 1 mei precies zes jaar. Elke eerste dag van de maand tussen 19:00 en 20:00 komen een aantal mensen voor de poort van de gevangenis bij elkaar om te getuigen tegen het onrecht. U bent van harte welkom.Ruilhandel

In de Willem II-gevangenis te Tilburg wachten ruim 500 vreemdelingen op uitzetting naar hun land van herkomst. Meer dan de helft van deze vreemdelingen kan Nederland niet verwijderen, ondermeer omdat het land van herkomst niet wil meewerken aan de terugname. Zo werken Algerije, China, Iran en Ethiopië nauwelijks mee. Nederland probeert al jaren om met deze landen hierover afspraken te maken maar dat gaat zeer moeizaam. Alleen met Marokko heeft Nederland een terugname-overeenkomst gesloten waardoor illegale Marokkanen makkelijk verwijderd kunnen worden; in ruil voor de soepele opstelling van Marokko koopt Nederland een deel van de Marokkaanse tomatenexport op!

 


Onze kaartenactie tegen opsluiting van vreemdelingen loopt nog tot het einde van het jaar. Daarna zullen ze in Den Haag worden aangeboden aan de verantwoordelijke politici. Bestel nu zoveel kaarten als u wilt voor uw organisatie. Per E-mail via deze site, of telefonisch De Vuurdoop.


De maandelijkse wake
• Iedere 1e van de maand
• 19.00 - 20.00 u.
• Voor de WillemII-gevangenis
• Ringbaan Zuid 500
(naast het WillemII-stadion)